Nástroje pro usnadnění přístupu

csenfrdeplru

Základní informace

Počet obyvatel:

Stav ke dni: 2.10.2019
Trvale bydlící obyvatelstvo: 2725
Trvale bydlící muži: 1366
Trvale bydlící ženy: 1359

Stav ke dni: 1.1.1999
Trvale bydlící obyvatelstvo: 2528
Trvale bydlící muži: 1254
Trvale bydlící ženy: 1274

Stav ke dni: 1.1.1998
Trvale bydlící obyvatelstvo: 2514
Trvale bydlící muži: 1252
Trvale bydlící ženy: 1262

Stav ke dni: 1.1.1997
Trvale bydlící obyvatelstvo: 2525

Technická infrastruktura:

Veřejný vodovod: ano
Vodovodní rozvod je z části obecní a z části ve správě SmVaK.
Čistička odpadních vod: ano
Je zaveden plyn: ano

Pozice v Regionu Poodří:

Obec Suchdol nad Odrou leží v pásmu Moravské brány. Patří mezi největší obce v Poodří a má průmyslově-zemědělský charakter. Svou polohou v oderském úvalu nabízí pohled jak na Oderské vrchy, tak na předhůří Moravskoslezských Beskyd. Obec patří do chráněné krajinné oblasti Poodří. Průměrná nadmořská výška je 272 m n. m. Místní část Kletné je součástí obce. Jedná se převážné o rekreační oblast. Je zde vybudována vodní nádrž o rozloze 1,75 ha.

Základní geografické informace

Základní informace
Střední nadmořská výška:
272
Výměra v ha:
2299,7962
Statistika půdního fondu
Zemědělská půda v ha:
1807,6533
Lesní půda v ha:
278,8222
Vodní plochy v ha:
30,1411
Zastavěné plochy v ha:
36,9006
Ostatní plochy v ha:
146,279
Zasahující chráněná území
Název chraněného území: Poodří
Kategorie: chráněná krajinná oblast
Plocha v ha zasahující na území obce:
513,370863
Název chraněného území: Kletné
Kategorie: návrh přírodního parku
Plocha v ha zasahující na území obce:
435,2777
Rozdělení zemědělské půdy
Orná půda v ha:
71,8371
Zahrady v ha:
71,8371
Ovocné sady v ha:
1,4478
Louky v ha:
159,991
Pastviny v ha:
27,2981
Zasahující chráněná ložisková území
Název chráněného ložiskového území: Mankovice
Název ložiska: Mankovice
Surovina: štěrkopísek
Registr: bilancovaná ložiska (výhradní)
IČO správce: 47151412
Název správce: Štěrkovny a pískovny Olomouc, a.s.
Plocha v ha zasahující na území obce:
24,24204
Zasahující poddolovaná území
Název poddolovaného území: POHOR 2
Stáří dobývání: do 18.století
Dobývaná Surovina: rudy
Rozsah: systematický
Projevy: haldy + propadliny + ústí
Plocha v ha zasahující na území obce:
4,189989
řeka Odra
 

© 2015 Městys Suchdol nad Odrou - Všechna práva vyhrazena  -  Webhosting a design COLOR Studio