Nástroje pro usnadnění přístupu

csenfrdeplru

Přihláška na Vítání občánků a souhlas s uveřejněním blahopřání

Vážení rodiče nově narozených občánků obce, vážení jubilanti

S ohledem na ochranu osobních údajů je nutný souhlas zákonného zástupce dítěte se zpracováním osobních údajů a zaslání pozvánky na Vítání občánků, stejně tak souhlas se zveřejněním jména a příjmení jubilanta v rubrice Blahopřejeme ve zpravodaji obce. 
Z toho důvodu již nebudou pozvánky na Vítání občánků zasílány rodičům automaticky. Ze stejného důvodu budou blahopřání k narození dítěte a významnému životnímu jubileu zveřejněny ve zpravodaji pouze na základě vašeho souhlasu.

Máte-li zájem zúčastnit se Vítání občánků, můžete přihlášku podat, stejně tak udělit souhlas se zveřejněním blahopřání:

 • osobně v kanceláři úřadu městyse
 • níže vyplněním online formuláře
 • zasláním e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • zasláním do datové schránky - ID datové schránky: fakba7w
 • osobně do podatelny úřadu městyse
 • poštou na adresu úřadu městyse

Online formuláře

 • Prosím vyplňte Jméno a příjmení dítěte.
  Prosím vyplňte datum narození dítěte
  Prosím vyplňte adresu trvalého pobytu
  Prosím vyplňte Jméno a příjmení matky.
  Je třeba zvolit zda je či není doručovací adresa stejná. Není-li, formulář vám poskytne další pole na vyplnění adresy pro doručení pozvánky.
  Neplatný vstup

  Kontakt
  Neplatný vstup
  Prosím, napište nám vaši e-mailovou adresu.

  Uděluji tímto souhlas městysi Suchdol nad Odrou:

  1. se zpracováním osobních údajů mého dítěte a svých městysem Suchdol nad Odrou, se sídlem Suchdol nad Odrou, Komenského 318, IČ: 00298450 pro účely vítání občánků v rozsahu:
  JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ, ADRESA, JMÉNO, PŘÍJMENÍ A KONTAKT ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
  Neplatný Vstup
  2. se zveřejněním fotografií z vítání občánků v Suchdolském zpravodaji, se zápisem v kronice městyse Suchdol nad Odrou.
  Neplatný Vstup
  Tento souhlas udělují na dobu trvání právní subjektivity organizace.
  Projev vůle
  Prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a výše uvedeným informacím a na základě své pravé 
a svobodné vůle odesláním tohoto formuláře jednoznačně uděluji souhlas výše uvedené organizaci, ke zpracování shora vymezených osobních údajů za shora uvedených podmínek.

  Souhlas se zpracováním se týká osobních údajů, jejichž zpracování nevyplývá z jiného zákonného důvodu.
  Neplatný vstup
 • Prosím vyplňte jméno a příjmení jubilanta.
  Prosím vyplňte datum narození
  Prosím vyplňte adresu trvalého pobytu
  Prosím, napište nám vaši e-mailovou adresu.
  Proto abychom vám mohli odpovědět potřebujeme od vás souhlas. Prosím zaškrtněte souhlas.
  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
  Neplatný vstup

 

 • Přečteno: 17399
řeka Odra
 

© 2015 Městys Suchdol nad Odrou - Všechna práva vyhrazena  -  Webhosting a design COLOR Studio